Rotor dla Sławka!

W dniu dzisiejszym dzięki hojnej pomocy darczyńców spełniliśmy jedno z wielkich marzeń Sławka Akimowa o posiadaniu własnego ROTORU do indywidualnych ćwiczeń rehabilitacyjnych.

Już kiedyś będąc na poszpitalnej rehabilitacji w Reptach Śląskich korzystał z takiego urządzenia, które bardzo korzystnie wpływa na funkcje ruchowe kończyn dolnych i górnych. Teraz, gdy długotrwały kilkumiesięczny proces gojenia się odleżyn dobiega końca będzie można przystąpić do następnego etapu i rozpocząć bardziej intensywne ćwiczenia pod okiem rehabilitantów poprawiające ogólny stan organizmu.

Dlatego też po zasięgnięciu porady lekarskiej i zebraniu opinii fizjoterapeutów w zakresie jak najlepszego wyboru podjęto decyzję o zakupie.

To dzięki Wam Darczyńcom, zgromadzone środki na koncie Stowarzyszenia Akcja dla Kolarstwa reprezentowanego przez Prezesa Andrzeja Syska – inicjatora i realizatora pomysłu zakupiono i dostarczono rotor do domu Sławka.