O nas

logo_apcStowarzyszenie „Akcja Dla Kolarstwa” zawiązane zostało wiosną 1998r przez grupę działaczy kolarskich z terenu Łodzi, Pabianic i Łasku. Pierwszej rejestracji dokonano w Sądzie Wojewódzkim w Łodzi w dniu 27.11.1998r w dziale „A”, pod numerem 174 a siedzibą Stowarzyszenia były Pawlikowie k/Pabianic.

Po wejściu w życie ustawy “o Pożytku Publicznym i o wolontariacie, decyzją Walnego Zjazdu Członków Stowarzyszenia dokonano zmiany w statucie i od 28.04.2004r. Stowarzyszenie działa jako Organizacja Pożytku Publicznego zarejestrowana w Sądzie rejonowym dla Łodzi Śródmieścia, Sąd Gospodarczy, XX Wydział krajowego Rejestru Sądowego, II Sekcja, Sąd Gospodarczy pod numerem KRS 0000204657.  z siedzibą w Łasku.

Stowarzyszenie skupia dobranych, doświadczonych i przeszkolonych działaczy, sędziów, motocyklistów i byłych zawodników z dziedziny kolarstwa, piłki nożnej i piłki siatkowej.   Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej na rzecz społeczności, samorządów oraz innych stowarzyszeń, organizacji i klubów poprzez organizację zawodów oraz imprez sportowo – rekreacyjnych.

Doświadczenie nasze zdobyte na wielu wyścigach kolarskich w całej Polsce, turniejach piłkarskich, biegach ulicznych, pozwala na organizacje najbardziej prestiżowych zawodów kolarskich, do realizacji, których wykorzystujmy własny sprzęt specjalistyczny jak: bramy pneumatyczne, płotki reklamowe, pneumatyczna muszla do dekoracji, podium do zjazdu na czas  itp.

Opierając się na doświadczeniu i wiedzy, działamy w oparciu o zasady partnerskiej współpracy wypracowanej wspólnie z samorządami, sponsorami oraz innymi organizacjami sportowymi.

Jesteśmy w swej dziedzinie profesjonalistami posiadającymi odpowiednie licencje Polskiego Związku Kolarskiego o czym świadczą liczne wyróżnienia  i uzyskane oceny od Międzynarodowej Unii Kolarskiej.

Nasz stały personel techniczny, obsługujący liczne wyścigi w całej Polsce posiada stosowne przeszkolenie zdobyte na kursach, mających na celu stałe podnoszenie kwalifikacji oraz znajomości przepisów Międzynarodowej Unii Kolarskiej.

Stowarzyszenie nie posiada etatowych pracowników. Wszyscy działacze to pasjonaci sportu pracujący na rzecz młodzieży społecznie.

Stowarzyszenie oprócz swej sztandarowej imprezy jaką jest Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów „TOUR DE LA REGION DE LODZ” ( obecnie PO ZIEMI ŁÓDZKIEJ)jest organizatorem lub współorganizatorem Biegów Ulicznych, Turniejów Halowej Piłki Nożnej, imprez charytatywnych dla chorych dzieci i osób poszkodowanych przez los.