Z czego jesteśmy dumni?

logo_apcNajbardziej z tego, że możemy pomagać potrzebującym. Jest ich wielu a tym samym wiele ludzkich nieszczęść do rozwiązania. Szczególną wrażliwość przywiązujemy do dzieci i młodzieży.  Jesteśmy dumni z inicjatyw Stowarzyszenia „Akcja dla Kolarstwa” , którego Zarząd oraz Członkowie czują potrzebę działania na rzecz potrzebujących.

W sferę naszych działań na stałe wpisały się:

1/. Pomysł i realizacja akcji na rzecz poprawy warunków leczenia małych pacjentów, poprzez remonty oddziałów: Obserwacyjno – Pediatrycznego, Chirurgii Dziecięcej czy Izby Przyjęć Dzieci SP ZOZ Łask, których koszt włącznie z pracami społecznymi oszacowano na około 360 tyś. zł.

2/. Wspieranie Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatu Terapii Zajęciowej poprzez coroczne ufundowanie paczek świątecznych, spotkań wigilijnych i wielkanocnych, dofinansowanie wycieczek i zakupu sprzętu osobom niepełnosprawnym. Dzieci, młodzież i dorośli tam uczęszczający, w miarę możliwości spełniają   swe marzenia, odrywając się od swojego nieszczęścia oraz poprawiają swą sprawność umysłową i fizyczną.

3/. Pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanej przez los (dofinansowanie operacji 4 letniej Kamili Cichosz, urodzonej z nie dokształtem czaszki), pomoc Sławkowi Akimowowi w rehabilitacji po wypadku na treningu kolarskim) i wiele innych lokalnych inicjatyw. Wszystkie nasze akcje płyną z potrzeby pomagania innym. Płynące od obdarowanych podziękowania i informacje o radości, jaką Stowarzyszenie dało innym, są najlepszą nagrodą za aktywny udział we wszystkich tych prospołecznych działaniach i motywacją do dalszej aktywności.

Priorytetem naszym jest szczególna dbałość o dobre imię Stowarzyszenia. Organizacja nasza wspiera charytatywne działania sportowe,  kulturalne oraz przedsięwzięcia integrujące społeczność lokalną na rzecz, której działa. Nie ograniczamy się tylko do organizacji wyścigów.  Pomagamy innym przy organizacji takich imprez jak: Wojewódzki Bieg Papieski (impreza realizowana ze Starostwem Powiatowym w Łasku) Eliminacje Powiatowe „Ogólnopolskiego Konkursu o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym impreza realizowana z Komendom  Powiatową Policji w Łasku) Halowe Świąteczne Turnieje Piłki Nożnej ( na cele dobroczynne) itp. Atutem naszym jest to , że zgodnie ze Statutem Stowarzyszenie nie posiada etatowych pracowników (wszyscy pracujemy bo to lubimy ) a wszelkie działania, które podejmujemy polegają na pracy społecznej zarządu i członków  stowarzyszenia. Zostając naszym darczyńcą macie Państwo pewność, że każda ofiarowana nam kwota na przeznaczony cel w 100% trafi do beneficjenta.

Zapamiętaj ten KRS   0000204657

Prezes  Zarządu

Andrzej Syska